Private referencer

Louise Møller fra Sæby

Mindfulness gav ro i hele familien

Michael Møller fra Sæby

Forløbet gav ro i sindet

Pia Bang fra Frederikshavn

At få accept indarbejdet i hverdagen var vigtigt