Virksomheder og institutioner

 • Bladt Industries A/S

  Lars Kristensen:
  "Et meget professionelt forløb i den coachende ledelsesstil, som har flyttet os som gruppe."

  "Stress-håndteringsforløbet har givet os konkrete værktøjer i forhold til egne stressorer og stresshåndtering i praksis."

  Kursus i ledelsesudvikling for afdelingsledere og Senior Projektchefer
  Den Coachende Ledelsesstil; fra ordre til motivation.

  Kursus i ledelsesudvikling for afdelingsledere og Senior Projektchefer
  Den Coachende Ledelsesstil; personlighedsanalyser, kompetencer, motivation og kommunikation.
  Kursus i stress-håndtering for afdelingsledere og Senior Projektledere; Forebyg stress og stress-håndtering.

  Udtalelse fra Lars Kristensen, Senior Vice President Wind and Renewable Bladt Industries:
  "Forløbet ved Tina fra CCM har været meget udbytterigt for gruppen af ledende medarbejdere; Senior Projektledere og afdelingsledere. Som ledere fik vi værktøjer til at forstå vores samarbejdspartnere bedre. Vi er blevet mere bevidste om vores egen kommunikation og værdier og det har højnet vores evne til samarbejde og motivation. Forløbet har også givet os et fællessprog. Det har hjulpet os til bedre sparring i gruppen, når der er udfordringer i hverdagen.
  Inden igangsættelse af forløbet, havde jeg en indledende samtale med Tina, hvor rammerne for forløbet blev sat. Kurset blev designet til at ramme vores behov, og jeg synes at veksling mellem teori og praktiske øvelser var rigtig god. Materialet var gennemarbejdet og professionelt.

  I forhold til stress-håndtering må vi erkende at kravene til os som ledere er høje og stress er en faktor, vi er bevidste om. Vi valgte derfor i min division at sætte fokus på at forebygge stress.
  Forløbet ved Tina fra CCM har givet os klarhed over egne stress-faktorer og egen stressadfærd, og der er ingen tvivl om, at det betyder en ændring i hverdagen. Som en ekstra sidegevinst ved forløbet, er vi kommet til at kende hinanden bedre, og det er vigtigt i forhold til at skabe et godt arbejdsklima."

 • RevisorHuset

  Torben Bang:
  "Tinas kurser afvikles med lige dele vægt på seriøsitet og humor."

  "Rammerne for et godt arbejdsmiljø er vigtige for os som ledelse. Tina har fungeret som en rigtig dygtig facilitator i processen."

  Kursus om at fastholde rammerne for et godt arbejdsmiljø
  Kursusaktivitet i værdikortlægning, samarbejde og stresshåndtering

  Udtalelse fra Torben Bang, Registreret revisor og ejer:

  "RevisorHuset har af flere omgange udvidet medarbejderstaben. Det har været vigtig for os at fastholde gode rammer for medarbejderne, da det skaber grundlaget for et godt samarbejde. Tina fra Christensen Coaching & Mindfulness har været omdrejningspunkt i at kortlægge vores værdier.
  Tinas viden om stress og hvad stress gør ved os er meget interessant og nærværende. Det har været vigtig for os, at hendes værktøjer er baseret på nyeste viden og forskning. Og så har det været vigtigt, at hun også forstår at afholde kurser med en god portion humor."

 • Arla Foods amba

  Kristian Lomborg:
  "Et rigtigt godt forløb som skabte klarhed for min afdeling "

  "At lære hvad der er vigtig i kommunikationen var en øjenåbner for os ."

  Kursus i motivation, samarbejde og værdier
  Samarbejde på tværs af landegrænser; hvad er vigtigt? Form og format.

  Udtalelse fra Kristian Lomborg, Senior Manager Arla Foods:
  "Tina har lavet et forløb for min afdeling med fokus på kommunikation og samarbejde. Det var en øjenåbner at forstå de forskellige kommunikationsmetoder, vi hver især anvender. Det har haft stor betydning for os i hverdagen, da min afdeling er spredt over mange lokationer og på tværs af landegrænser. Forløbet har også givet os et overblik over, hvad der vigtigt for den enkelte person - altså hvilke værdier, der har betydning. Det gør det lettere at forstå hinanden og har styrket samarbejdet på tværs af alle lokationer."

 • EUC Nord

  Kurser i stress-håndtering med mindfulness for erhvervsskolen
  Hvad er mindfulness? Hvordan virker mindfulness i forhold til stress? Mindfulness i praksis.

 • Aalborg Kommune

  Stress-håndtering og stressforebyggelse
  Forløb for personalegrupper med forebyggelse af stress ved hjælp af mindfulness-teknikker

 • Ingeniørforeningen IDA

  Coaching og mentorforløb for unge ingeniører
  Gennemførelse af en række udviklingsforløb for unge ingeniører i forhold til kendskab til egne styrker, gennemslagskraft, kendskab til kommunikationsmodeller, motivation og værdier og karriereudvikling.

 • John. Møllers Maskiner A/S

  Personlig stress-coaching forløb
  Personlig stress-coaching for personale.